Rukous omien lasten puolesta


  • Rukoile, että lapsesi varttuisivat viisaudessa, iässä ja armossa Jumalan ja ihmisten edessä (Luuk. 2:52)

  • Rukoile, että Jeesus Kristus saisi muotoa lapsissasi (Gal. 4:19)

  • Rukoile, että lapsesi - vanhurskasten jälkeläiset - pelastuisivat.

  • Rukoile, etteivät he joutuisi kiusaukseen vaan varjeltuisivat pahasta (Snl 11:21, Matt. 6:13)

  • Rukoile, että lastesi kohdalla toteutuisi Jumalan lupaus, että Hän palvelijoittensa lapset saavat elää turvassa ja Jumalan läsnäolossa ja että he pysyvät Hänen edessään ja ovat Hänen huomassaan (Ps. 102:29)

  • Rukoile, että lapsesi tulisivat Herran opettamiksi ja heidän rauhansa olisi suuri (Jes. 54:13)

  • Rukoile, että lapsesi oppisivat erottamaan hyvän pahasta ja heillä olisi hyvä omatunto Jumalan edessä (Hebr. 5:14, 1 Piet. 3:21)

  • Rukoile, että he valitsisivat viisaasti ystävänsä ja varjeltuisivat moraalittomilta, epärehellisiltä, pahoilta ja päihteitä käyttäviltä ihmisiltä. (Snl. 13:20, 1 Kol 5:11)

  • Rukoile, että he varjeltuisivat maailman hengeltä, maailmallisilta moraalikäsityksiltä ja siveettömyydeltä. (Ef. 5:3, 31-33)

  • Rukoile, että he kunnioittaisivat vanhempiaan. (Ef. 6:1-3)