2 Aik. 7:14:n periaatteelle perustuva rukous herätyksen puolesta


Tiivistelmä Life Actionin materiaalista

“...jos silloin kansani, jonka olen ottanut omakseni, nöyrtyy ja rukoilee, kääntyy minun puoleeni ja hylkää pahat tiensä, niin minä kuulen sitä taivaaseen, annan sen synnit anteeksi ja teen sen maan jälleen terveeksi.”

Rukoile oheistettujen raamatunpaikkojen pohjalta 2 Aik. 7:14:n mukaisia asioita itsellesi, seurakunnallesi ja kaikille oman maasi uskoville.


Jos silloin kansani nöyrtyy...

Rukoile, että me kaikki uskovat alottaisimme jokaisen päivämme rukouksella, että saisimme Häneltä armon elää sen päivän Hänen kunniakseen. Jaak. 4:6-10

Rukoile, että uskovat voisivat elää nöyryyden hengessä, kuten Jeesus eli, sekä elää päivittäin siinä ymmärryksessä, että ylpeys johtaa häviöön ja kunnian edellä käy nöyryys Miik. 6:8, Snl. 18:12

Rukoile, että uskovat ymmärtäisivät nöyryyden olemuksen ja merkityksen. Snl. 16:19, Jes. 57:15

Rukoile, että uskovissa kodeissa perheenjäsenet voisivat olla hengeltään nöyriä, etteivät heidän rukouksensa estyisi. Rukoile, että uskovat olisivat toisiaan kohtaan armahtavia ja nöyriä. 1 Piet. 3:8-15

Rukoile, että uskovat nuoret olisivat nöyriä, kunnioittaisivat vanhempia ihmisiä ja luottaisivat Jumalaan, joka aikanaan heidät korottaa 1 Piet. 5:5-10

Rukoile, että uskovat muistaisivat kiitollisina, mistä ovat pelastuneet ja aina muistaisivat, että kaikki on Jumalan armoa 1 Piet. 3:13-17, Tiit. 3:1-9, Ps. 40:2-3


…ja rukoilee...

Rukoile, että uskovat etsisivät ennen kaikkea Jumalan kasvoja, Häntä itseään, eivätkä Hänen kättensä tekoja. Rukoile, että päähuomiomme ja ilomme olisi Hänen tahtonsa täyttämisessä, ei siunauksien saamisessa itsellemme. Ps. 27:8, Ilm. 4:11, Kol. 3:2

Rukoile, että uskovat etsisivät Jumalaa määrätietoisesti joka päivä. Matt. 6:6

Rukoile, että Jumala nostaisi esirukoilijoita, jotka ovat halukkaita käymään kestäviä rukoustaisteluja. Rukoile, että Herra nostaisi esirukoilijoiden armeijan nuorten keskuudesta. Luuk 18:1-8

Rukoile, että Jumala antaisi seurakuntien johtajille viisautta ja taitoa auttaa ihmisiä ymmärtämään Jumalan aikoja ja johtamaan heitä esirukoukseen. Ef. 4:11-13

Rukoile, että rukouksen henki leviäisi kuin kulovalkea yli maan, kunnes jokaisesta seurakunnasta tulee rukouksen huone, jossa vallitsee Herran odotuksen, parannuksen ja etsimisen ilmapiiri. Fil 4:6-7, Luuk 18:1, Matt. 21:13

Rukoile, että aikuiset uskovat voisivat vakiinnuttaa elämäänsä tavan etsiä Herraa kaikissa asioissa, jotta voisivat johdattaa myös omia lapsiaan ja nuoria juurtumaan Häneen. Apt 17:26-27, Matt. 6:25-32, Fil. 4:6-7, Jer. 33:3

Rukoile, että Jumala kasvattaisi uskoamme Hänen yliluonnollisiin mahdollisuuksiinsa muuttaa inhimillisesti mahdottomia tilanteita. Hebr. 11:6, Mark 9:23, Jaak. 5:16-18, Jes. 58:6-12

Rukoile, että Jumalan kansan ja oman maamme johtajat noudattaisivat kaikessa päätöksenteossaan Raamatun periaatteita eivätkä luottaisi inhimilliseen voimaan. Sak. 4:6, Jes. 55:8-9, Jes. 48:17, Jer. 9:23-24, Ps. 147:10-11, Snl. 21:30-31

Rukoile, että Jumalan kansan sydämissä olisi oikea ja terve Jumalan pelko ja kunnioitus. Rukoile, että vapautuisimme ihmisten pelosta. Snl. 1:7, 9:10, 29:25

Rukoile, että Jumalan kansa rukoilisi yksimielisesti kaikkien kansan vallanpitäjien puolesta. Rukoile, että voisimme yhdestä sydämestä ja yhteisestä tarpeesta pyytää Jumalan Hengen vuodatusta ja herätyksen aikoja. Ps 133:2, Ef. 4:1-6

...ja hylkää pahat tiensä...

Rukoile, että Jumalan kansa käyttäisi aikansa ja voimansa etsiäkseen Herraa eikä lihalle mieluisia asioita. Rukoile, että uskovat juurtuisivat Jumalan sanaan, jotta heidät vaelluksensa pysyisi puhtaana ja he voisivat muuttua kohti Kristuksen kaltaisuutta. Ps. 119:9-11, 1 Piet. 1:13-25, Hebr. 12:4-13, 2 Kor. 7:1

Rukoile, että uskovat voisivat nopeasti tunnistaa ja tunnustaa syntinsä, pyytää Jumalalta anteeksiantoa ja puhdistaa synnin omasta elämästään ja keskuudestaan. Rukoile, että uskovat näkisivät, miten synti murehduttaa ja loukkaa Jumalaa. Room. 2:1-2, Gal. 6:1, Neh. 9: 2

Rukoile uskoville aitoa, syvää parannusta ja Jeesuksen Kristuksen konkreettista herrautta heidän jokapäiväisessä elämässään. 2 Kor. 7:9-10, Matt. 7:21

Rukoile Jumalan kansalle niin yksilöinä kuin seurakuntina herkää tuntoa ja särjettyä, parannusta tekevää mieltä. Jes. 57:15

...niin minä kuulen sitä taivaaseen, annan sen synnit anteeksi ja teen sen maan jälleen terveeksi.

Ylistä ja kiitä Jumalaa siitä, ettei Hänen kätensä ole lyhyt auttamaan eikä Hänen korvansa kuuro kuulemaan. Kiitä lupauksesta, että Herra on lähellä kaikkia, jotka huutavat Häntä avukseen totuudessa. Jes. 59:1, Ps. 145:18-19

Kiitä Jumalaa siitä armosta, että Hän antaa anteeksi syntimme, kun me tunnustamme ja hylkäämme ne, ja puhdistaa meidät kaikesta vääryydestä. Snl. 28:13, 1 Joh. 1:9