Miten rukoilla ei-uskovien puolesta? 


  • Vetoa Jumalan tahtoon, joka on, että kaikki ihmiset pelastuisivat ja tulisivat tuntemaan totuuden (1 Tim. 2:4)

  • Rukoile, että Pyhä Henki voisi antaa heille terveen synnintunnon ja näyttää "synnin, vanhurskauden ja tuomion" (Joh. 16:8)

  • Rukoile, että Jumala toimisi monin tavoin "avatakseen heidän silmänsä ja kääntääkseen heidät pimeydestä valkeuteen ja saatanan vallasta Jumalan valtaan, että he saisivat syntinsä anteeksi" (Apt. 26:18)

  • Rukoile, että kaikki vihollisen vaikutus poistuisi heidän tunteistaan, tahdostaan ja ymmärryksestään. Rukoile Jeesuksen seurakunnalleen antaman valtuutuksen perusteella Matt. 16:18, "tuonelan portit eivät sitä voita")

  • Rukoile, että Herra voisi kohdata näitä henkilöitä heidän erityisissä tarpeissaan ja ongelmissaan (perhe- tai avioliittohuolet, taloudelliset huolet, sairaudet ym.). Anna Jumalalle rukoustesi kautta kanava osoittaa rakkauttaan ja laupeuttaan.

  • Rukoile pitkin päivää ja tuo Herralle lyhyitä, spontaaneja pyyntöjä: "Herra, lähetä työntekijöitä näitä nuoria varten", "Avaa mahdollisuus keskusteluun tämän henkilön kanssa" ne, tai "Herra, julistan pelastussuunnitelmasi toimeenpanoa sen ja sen elämässä Jeesuksen nimen arvovallalla."

  • Rukoile, että Herra kaikkivaltiudessaan järjestäisi ja käyttäysi erilaisia olosuhteita ja tilanteita ääntämään näiden henkilöiden huomio Jumalan puoleen.

  • Rukoile näiden henkilöiden vapautumista tämän alueen tai kansan keskuudessa vaikuttavista ajatusrakennelmista ja -kahleista, esim. rahanhimo, materialismi, menestyksen tavoittelu, kyynisyys, kevytmielisyys, päihteet.