Rukous ei-uskovien ihmisten ja herätyksen puolesta


Tiivistelmä Whole Person Counseling.comin materiaalista


Jumala on antanut ihmiselle vapaan tahdon, jota Hän ei loukkaa, mutta rukoustemme kautta voimme vaikuttaa olosuhteisiin ja sellaisten tilanteiden syntymiseen, jotka edesauttavat ihmisten hengellistä heräämistä ja iankaikkisuuskysymysten vakavaa ajattelua sekä mahdollistavat selkeän todistuksen kuulemisen ja näkemisen uskovien sanojen ja tekojen kautta.

Rukoustemme kautta Jumala voi vetää ihmisiä Jeesuksen luo, ja pimeyden valta — joka Jeesuksen voiton perusteella on voitettu ja tehty laittomaksi — alkaa murtua ei-uskovien mielissä. Pyhä Henki voi silloin synnyttää heissä synnintuntoa ja hengellisten asioiden ymmärtämistä (Joh. 16:7-8)

1. Rukoile, että ei-uskovat ihmiset Jumalan tahdon mukaan voisivat vastaanottaanottaa pelastuksen.
Tim. 2:1-6, 1 Joh. 5:13-15

2. Rukoile, että Herra valmistaisi ja lähettäisi työntekijöitä evankeliumin työhön.
Matt 9:37-38

3. Rukoile, että Herra käyttäisi sinua itseäsi sielujen pelastumiseksi
Jes 6:8, Matt. 22:9

4. Rukoile, että uskovien välillä olisi keskinäinen rakkaus ja yhteys, joka voi toimia todistuksena maailmalle.
Joh. 13:35, Juud 1:22, Ps. 133:1-3, Matt. 18:20

5. Rukoile, että uskovat eläisivät ja kunnioittaisivat Jumalaa niin, että se voisi olla todistuksena ei-uskoville ihmisille.
1 Piet. 2:12, 1 Piet.3:1-2, Juud. 1:23

6. Rukoile, että pimeyden henkivaltojen vaikutus ihmisissä murtuisi, niin että he vapautuisivat vastaanottamaan evankeliumin.
2 Kor. 4:3-4, Matt. 12:29

7. Rukoile, että Herra vahvistaisi sanansa julistuksen sitä seuraavien merkkien kautta.
Apt 4:29-30, Mark 16:20

8. Rukoile, että evankeliumin julistukselle avautuisi uusia ovia ympäri maailmaa.
1 Kor. 16:9, 2 Kor. 2:12, Ilm. 3:7-8

9. Rukoile uskoville voimaa ja rohkeutta todistaa Jeesuksesta.
Apt. 1:8, 1 Kor. 2:4, Ef. 6:18-19, Apt. 4:29-31

10. Rukoile, että uskovilla voisi olla Jumalalta tulevaa viisautta ja ymmärrystä ja että se ja sen tuoma hedelmä voisivat toimia todistuksena ei-uskovalle maailmalle.
Snl. 11:30, Dan. 5:12-14, Dan. 12:3